hentbol kuponu nasil olusturulur Için 5-İkinci Trick

Planlamadan bir yol daha kapi di§ari edilmem igin gerekli fermani ellerimle hazirlamaktayim. Bu notlar geli§ecek. Usttekilerin destegini goremeyecegim nasil olsa, ama arkada§larimin destegini gorecegim.

zabit kocalariyla Ankara’evet erişince elimi opmeye ugrami§lardi da, §u kadarcik aklima getiremezdim o zamanlar, du§unemezdim ki, avurtlari gogmu§ bu subaylar bugun koskoca

“Kendini bilime adayip ya§amayi boşlama etmi§ biri degil miyim Tezelcigim? Fen zait, evet§fakat yarım yamalak olunca, evet evet§ama kuskunle§ir ölümlü, ya bilgi iginde hodukle§ir.

Kayinvalidemin yirmi §unca yildir köle tanik olmadigi bir saygisizlik, hatta edepsizlikle homurdanmi§tim: Birakin §u Aysel lafini artik!

Ug gundur, defterimin arasindan gikan iki fotografa bakip duruyor, onlarla avunmaya gali§iyorum. Fotograflari Tommy’ye bile gosterdim. Elan dikkatle baksaydi fotograflardan birinde izmir’den ayrilirkenki saadetimi, seyahat heyecanimi gozlerimden okuyabilirdi. izmir Limani’nda bu tören gekilirken olumun omzuma dokunacagini ve sarilarin eline hava du§ecegimi bilebilir miydim? izmir Limani’nda, Merhale Meydani’nda Kore’ye dogru yurttan ayrili§imizin fotografi bu. Ben, boluk komutanimizin hoppadak ayaklan dibine diz gokuvermi§tim. En ondeyim. Uzak-Dogu’nun esrari elan o gunden yuzume sinmi§. Bu esrarli sevince hem §erefli bir vazifeye gitmenin gururu, hem bile yurdumdan ayrilmanin heyecani kari§mi§.

“Son olarak efendim, saadetli giftlere ve sizlere benim hayrani oldugum bir §arkiyi sunuyorum,” niteleyerek repertuvarmin son §arkisina ba§larken Erturk de:

i§itmemi, hele Te-zel’in i§itmesini hig istemeyecegi bir yigin ayrmtiyi anlatmakta comert Ercan’i, bu comertligine busbutun itelemi§ oldum.

Sizi bu dugunde goruvermek beni bir an §a§irttiysa da, ilk agizda dayanıklı gok da sevindirdi hocam. “§imdi nerdesin Tuncer?”

“Kime ne soruyorsun be karde§im. Bana ne soruyorsun? Usulu ve sirasi neyse oyle yapilsin i§te!..”

Tekrar bile burada Tezel’i uzaktan yakindan taniyan ug ki§i varsa, o ug ki§i igin bile orospu olan Tezel. Ozellikle Mujgan igin. Mujgan, kocasiyla reklamci inci arasindaki ili§kiye goz canlı bahis yumabilir. Bu Semih de inci ile imparator arasindaki ili§kiye bayıla bayıla katlanabilir. Qunku bu ili§kinin ortasinda celi gikar yildizi oturmakta. Ama Tezel’inki ne? Tezel’inki dupeduz eş ahlakini hige saymak.

Yanlarina her gidi§imde bir §ey eksilmi§ oldu. Her donu§umde donu§ huznu beş on henüz yok evet. Külüstür kuguk kirginliklar da silinecegine azmanla§ti. Omer ve Aysel di§inda hepsiyle.

Tezel’in bu gulu§unu uz tanirim. Bozgun bir gulu§: Ya Aysel hakliysa? Ozgurluk üzere haklilik da gorece bir §eydir. Haklilik evet da bahis siteleri ozgurluk niteleyerek nazar boncuğu, butun zamanlar igin gegerli bir §ey yoktur, bunu biliyorum Omer. Ama gine de, §u yeryuzunde degi§mez bir §ey var ki, herkesler benim kabilinden bo§luga garkolmuyor. Taban bir §ey. Sevgi kadar, onur gibi, segme kabil, bir sual üzere en azindan. Bir soruyu sordurtmak gibi... Aysel’in tutumu evet gergekten bunlardan biriyse? Kendimi kendi gozumde temize gikarmak igin butun yuku Aysel’in omzuna yikan o mektubumdan sonra, telefondaki sesini benden bu denli münezzeh tutabilecegini beklemiyordum.

“Bu sana olan duygumun yanina saygiyi katar ve bu duyguyu evet§tirir,” dedi o da. O sıkıntısız§am aramizda gegen yek istek sozu bu oldu.

Cigerparem Sumida, aziz sevgilim. Mektubun beni nasil bahtiyar etti bilemezsin. Gegen hafta biz yeni bir hucum igin Pi-yong-Yang’da bulunmakta idik. Bu sebeple beni saadetlere garkeden o name elime biraz tehirli gegti. Meger a§k insana daha buyuk bir mucadele gucu, henüz buyuk bir erk veriyormu§. Ve ne kıtır soylemeli Sumidam, adam kendini bir zaman da okkalı begenmeye ba§liyormu§.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *